Voor scholen bied ik lessen aan op het gebied van beeldende vorming. Creatief bezig zijn stelt kinderen in staat uiting te geven aan hun gevoel, zelfs als ze er geen woorden aan kunnen geven. Mijn lessen vormen voor kinderen een goede mogelijkheid om op zichzelf en anderen te reflecteren. Het draagt bij aan de groepsvorming en goede sfeer in de groep, ze leren respectvol met elkaar om te gaan en naar elkaar te luisteren. Door de manier van werken wordt de rust in de kinderen zelf én de rust en onderlinge connectie in de groep vergroot. Naast creatief vanuit het gevoel iets persoonlijks creëren, kan er samen gepraat worden over wat er toonbaar wordt gemaakt. De lessen zijn een verrijking voor uw leerlingen én uw school.

Kinderen staan nog dicht bij hun ongecompliceerde, eigenzinnige, spelende, onderzoekende en oorspronkelijke zelf. Deze oorspronkelijke bron van creativiteit kan je de rest van je leven enorm veel inzicht, zelfverzekerdheid, plezier en kracht kan geven. Jammer genoeg kan deze creatieve bron juist in deze basisschoolperiode heel snel weggedrukt worden. Op zeer jonge leeftijd wordt kinderen vaak al geleerd hoe iets wat je maakt er uit ‘hoort’ te zien, wat ‘mooi of lelijk is’. Een kind kan door een oordeel van juf, ouders of leeftijdsgenootjes ervan overtuigd raken dat hij/zij ‘niet kan tekenen’. Vervolgens daalt de creativiteit daardoor soms tot een nulpunt.

Hoe mooi is het als dit stukje puurheid en oorspronkelijkheid in kinderen bewaard en uitgebouwd kan worden, door van elk kind zijn lichtje groter te maken en zowel het kind vrijer en blijer te maken, als de sfeer in de groep te verbeteren. Mijn lessen helpen hierbij.

Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ik hoor graag van je!

dit is een test voor de footer text