Werkwijze in kunstzinnig dynamisch coachen

Na een eerste kennismaking waarbij je kijkt of het klikt met mij als coach en je kort kennismaakt met het kunstzinnige coachen, kunnen we in een eerste echte sessie samen aan de slag gaan met je hulpvraag. Waar wil je mijn hulp bij hebben, wat wil je onderzoeken, waar loop je tegenaan in je leven waaraan je wilt werken? Je hulpvraag onderzoeken we vervolgens met kunstzinnige expressievormen zoals tekenen, schilderen, boetseren, schrijven, spelen, stem en beweging.

Coachingsessie

Met een ontspanningsoefening kom je eerst tot rust zodat je de kans krijgt om dichter bij je gevoel te komen en je ‘denken’ meer tot rust te brengen. De gevoelens die je vervolgens ervaart door de oefening die ik je aanbied, verbeeld je van binnen naar buiten toe in de vorm waarvoor we gekozen hebben.

Aan de hand van wat je maakt, voeren we inzichtgevende gesprekken waarin we kijken naar wat voor jou de betekenis of herkenning is in de kunstzinnige verbeelding die je neergezet hebt. Naar aanleiding van het gesprek kunnen andere werkvormen worden ingezet om tot verdieping te komen. Dit kan zijn lichamelijke uitbeelding, gebruik van stem, gebruik van attributen in de ruimte, rol-wisselingen, schrijven van verhalen, etc.

Traject

We werken doelgericht, planmatig en bewust aan jouw hulpvraag. Het werk wat je in dit coachingstraject doet, werkt door op een niveau waar je er bewust mee bezig bent, maar ook op een diep innerlijk, onbewust niveau zet je iets in beweging in jezelf.

Je kunt opdrachten mee naar huis krijgen om thuis aan te werken, die we de volgende sessie bespreken. Elke 2 weken of desgewenst vaker, komen we weer samen om te evalueren wat je ervaringen in het dagelijks leven zijn, of de initiële hulpvraag nog steeds relevant is of dat deze verder uitgediept moet worden, of dat er wellicht nieuwe vragen ook in het traject meegenomen kunnen worden.

Doel

Ik help je om jezelf te ontwikkelen zodat je het leven kunt leiden dat je echt wilt leven. Zodat je je weer de regisseur voelt in je eigen leven. Sta jezelf de creatieve stroom toe en gun jezelf de ruimte om het níet goed te hoeven doen.

Het gaat in dit werk niet om het maken van een mooi kunstwerk, maar om authentiek zijn. Alles wat je maakt is goed en precies zoals het moet zijn!

Ik loop in dit deel van jou levenspad samen met je mee. Ik behandel je niet, maar bewandel samen met jou jouw pad van verandering. Als coach wijs je op mogelijkheden en eventuele hindernissen op je pad en help je de antwoorden in jezelf te ontsluiten. Jij bent autonoom en zelf verantwoordelijk voor jouw proces. Niets hoeft, alles mag, want jij bent het stralende middelpunt van jouw eigen leven.

Tijd

Hoeveel sessies we nodig hebben bepaal je zelf en zal ook afhankelijk zijn van de vraagstelling/ problematiek.

Een coachingstraject varieert van 6- 12 sessies, waarbij we elkaar 1 keer in de 2 weken zien of vaker als je dat wenst. Een sessie duurt 1,5 uur.

dit is een test voor de footer text